Dagens mediebrus kräver
en rak, genomtänkt och tydlig kommunikation för att nå ut med budskapet.

Är texten svårbegriplig?

Byråkratisvenska kan vara svår att både förstå och förenkla. Jag hjälper dig med det. Översättning från engelska till svenska är en av tjänsterna som Telby Kommunikation erbjuder.

Ny broschyr?

Är det dags att göra en ny broschyr eller ett produktblad? Kanske vill ni hitta ett sätt att nå nya kunder. Jag är med från planering till färdig produkt.