Behöver ditt företag hjälp med det skrivna ordet?

Mycket ryms inom begreppet textbearbetning. Det kan handla om dokumentation av en viss händelse, förenkling av en svår text, förkortning
och "vässning" av en lång text, korrekturläsning eller att formulera ett brev av något slag. Tveka inte att kontakta mig om du har funderingar.