Jag hjälper dig med din kommunikation

I dag lever vi i ett konstant informationsflöde och det är inte alltid lätt att sålla i den eller veta hur man ska formulera sig eller se ut. Det kan vara en lättnad att få hjälp med sådant, så att du som företagare kan fokusera på den dagliga verksamheten. Samtidigt finns måsten, som tar tid och kraft. Ett exempel är att få till rätt text, bild och formgivning i nyhetsbrevet eller broschyren.
Ett annat är att omvandla myndighetsdokumentet till lättläst svenska så att alla förstår. Kanske är företaget i behov av att "tvätta" dokumenten i verksamhetssystemet eller så handlar det om att hitta rätt material för att nå ut till nya kunder.