Det tryckta materialet ger stora möjligheter

En tidning, ett vikt A4, ett litet produktblad, en tjock broschyr - det finns många sätt att visa upp och marknadsföra sina produkter och tjänster.
Det är dock inte alltid enkelt att veta hur man ska gå till väga och vad som passar i en trycksak.
Vi går tillsammans genom behov, målgrupp och era tankar. Jag presenterar ett förslag tillsammans med offerter från olika tryckerier.
Ni har sedan er trycksak i hand - med text, bilder och layout som passar just er.